Kāpēc vecāki izvēlas maksāt par bērna jāšanas nodarbībām

posted in: Dažādi, Jaunumi | 0

Tulkots no angļu valodas.

No vecākiem:

– Viens no maniem draugiem jautāja “Kāpēc Tu tik daudz maksā naudu,lai Tavi bērni jātu ar zirgu?” Man jāatzīst, es nemaksāju par to,lai mani bērni varētu jāt ar zirgu. Personīgi, es varētu mazāk interesēties par zirgiem.
– Ja es nemaksāju par to,lai viņi jātu, tad par ko es maksāju?
– Es maksāju par tiem brīžiem,kad mani bērni kļūst noguruši un vēlas to pamest, bet nepamet.
– Es maksāju par tām dienām,kad mani bērni atnāk no skolas un ir “tik ļoti” noguruši lai ietu uz stalli, taču iet tik un tā.
– Es maksāju par to, lai viņi iemācītos disciplīnu.
– Es maksāju par to, lai mani bērni iemācītos rūpēties par viņiem.
– Es maksāju par to, lai bērni iemācītos strādāt ar citiem un būtu labi komandas biedri.
– Es maksāju par to, lai bērni iemācītos sadzīvot ar vilšanos, kad viņi neiegūst to, ko ir gaidījuši/cerējuši, taču tik un tā strādā,lai iegūtu novērtējumu.
– Es maksāju par to, lai bērni spētu izvirzīt un sasniegt mērķus.
– Es maksāju par to, lai mani bērni iemācītos, ka tas prasa stundām ilgu un smagu darbu, lai kļūtu par čempionu un to, ka veiksme nav visu laiku.
– Es maksāju, lai maniem bērniem ir un būtu iespēja iegūt ilgstošu draudzību.
– Es maksāju par to, lai mani bērni būtu arēnā nevis ēkrāna priekšpusē.
– Tā es varētu turpināt, bet lai pateiktu īsumā, es nemaksāju par jāšanu ar zirgiem, bet gan par iespējām, ko jāšana spēj dot maniem bērniem, lai tie attīstītu spējas visas dzīves garumā un dotu iespēju svētīt dzīvi citiem.
No tā,ko esmu redzējusi līdz šim, es uzskatu, ka tas ir lielisks ieguldījums.

Par raksta tulkojumu pateicamies Anetei Bārenei

FROM A PARENT:
One of my friends asked “Why do you pay so much money for your kids to ride horses?” Well I have a confession to make, I don’t pay for my kids to ride horses. Personally, I couldn’t care less about the horses.

So, if I am not paying for them to ride, what am I paying for?

– I pay for those moments when my kids become so tired they want to quit but don’t.

– I pay for those days when my kids come home from school and are “too tired” to go the barn but go anyway.

– I pay for my kids to learn to be disciplined.

– I pay for my kids to learn to take care of their body.

– I pay for my kids to learn to work with others and to be good team mates.

– I pay for my kids to learn to deal with disappointment, when they don’t get that score they’d hoped for, but still have to work hard in the grading.

– I pay for my kids to learn to make and accomplish goals.

– I pay for my kids to learn that it takes hours and hours and hours and hours of hard work and practice to create a champion, and that success does not happen overnight.

– I pay for the opportunity my kids have and will have to make life-long friendships.

– I pay so that my kids can be in the arena instead of in front of a screen…

…I could go on but, to be short, I don’t pay for horse riding, I pay for the opportunities that horse riding provides my kids with to develop attributes that will serve them well throughout their lives and give them the opportunity to bless the lives of others. From what I have seen so far I think it is a great investment!

Leave a Reply